Natuurbewust Zingen

Natuurbewust zingen maakt onderdeel uit van het programma van de NatuurKlankCirkels.

Wat is Natuurbewust zingen? Natuurbewust Zingen is:

 • neuriën, tonen, zingend klank maken vanuit verbinding met de natuur, eenvoud en stilte;
 • zingen op een basale manier, vanuit het luisterend waarnemen en met aandacht bewust aanwezig zijn;
 • openstellen voor de klank van dat wat gehoord, gezien, gevoeld, ervaren en beleefd wil worden;
 • verbinden vanuit een diepere laag en dienstbaar zijn aan de klank, de natuur;
 • voorhoren, luisteren, gewaar zijn, het onhoorbare hoorbaar maken;
 • zingen vanuit zelf-bewust-zijn, oordeelloosheid en overgave aan dat wat is;
 • een instrument zijn voor de natuur, je hart laten spreken en in je kern aanwezig zijn;
 • een ontwikkelingsweg.

Natuurbewust Zingen is geen stembevrijding, stemexpressie of liedjes zingen met fraaie melodielijnen.

Natuurbewust zingen draagt bij aan:

 • erkenning van wie je bent;
 • het herinneren dat jij een wezenlijk onderdeel bent van de natuur;
 • het dragen en nemen van eigen verantwoording, vanuit eenvoud en zelfaanvaarding;
 • respect en dankbaarheid voor de natuur;
 • heling van jezelf en de natuur.

Voor Natuurbewust zingen is geen zangervaring nodig. Wel openheid om gezamenlijk te ontdekken, ervaren, beleven, waar te nemen, voor waar te nemen en te staan voor dat wat is.

Terug naar NatuurKlankCirkel