Algemene voorwaarden

Consulten / individuele lessen

 • Consulten/individuele lessen dienen contant te worden voldaan of uiterlijk 1 dag van te voren per bank te zijn overgemaakt. Er is geen pinautomaat aanwezig.
 • Begeleiding en activiteiten van AsmaraKlank worden niet vergoed door een zorgverzekeraar.
 • Bij annulering of het verzetten van een gemaakte afspraak binnen 48 uur wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de situatie en persoonlijke omstandigheden. Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige consultbedrag in rekening gebracht. Facturen dienen binnen 8 dagen te worden voldaan.
 • Afspraken kunnen maximaal 3 maal verzet worden.
 • Begeleiding vindt alleen plaats op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Door een cliënt verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • De begeleiding, workshops en trainingen van AsmaraKlank zijn gericht op het geven van een impuls aan het zelfherstellend vermogen van het lichaam, ontspanning en bewustwording. Ze vormen geen vervanging voor noodzakelijke medische of psychiatrische zorg. Een bepaald gewenst resultaat kan niet worden gegarandeerd. Eventuele gezondheidsklachten of overlijden op grond van onwetendheid of verzuim van medische of psychiatrische zorg van de cliënt, leiden in geen enkel geval tot aansprakelijkheid van AsmaraKlank.
 • Cliënt/deelnemer participeert voor eigen verantwoordelijkheid aan de gekozen begeleiding, training of workshops. AsmaraKlank accepteert geen aansprakelijkheid voor letselschade die een deelnemer onverhoopt kan oplopen tijdens een georganiseerd evenement. AsmaraKlank sluit aansprakelijkheid uit, indien een deelnemer als gevolg van welke oorzaak dan ook onwel wordt, gewond raakt, dan wel komt te overlijden.

Groepsactiviteiten

 • Groepsactiviteiten (workshops/cursussen/groepslessen/evenementen etc.) gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Indien een groepsactiviteit wordt geannuleerd, wordt u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de groepsactiviteit hierover bericht. Het bedrag dat betaald is, zal dan worden gerestitueerd.
 • Indien een deelnemer zijn/haar deelname aan een groepsgroepsactiviteit wil annuleren, dan kan dat tot 14 dagen van te voren kosteloos. Daarna is geen restitutie meer mogelijk.
 • Bij het voldoen van de deelnemersbijdrage voor de groepsactiviteit verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verbindt u zich voor de gehele groepsactiviteit.
 • Bij het voortijdig verlaten van de groepsactiviteit en/of bij ziekte heeft u geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de groepsactiviteit.
 • Indien een groepsactiviteit van start is gegaan en tijdens de cursusperiode blijkt dat een les, door afmeldingen van deelnemers, minder dan 4 deelnemers heeft, dan wordt per situatie bekeken of de les in een aangepaste vorm doorgaat of wordt geannuleerd. Indien door de docent wordt besloten om de les te annuleren, dan zal de lesbijdrage van de geannuleerde les verrekend worden met een volgende groepsactiviteit of worden gerestitueerd aan het einde van de cursusperiode.
 • Indien tijdens groepsactiviteiten blijkt dat iemands gedrag/aanwezigheid van zodanige wijze is dat het de lessen verstoord of sterk beïnvloedt, inbreuk maakt op de privacy van deelnemers of op een andere manier ongepast is, dan heeft de docent het recht om degene de toegang tot de groepsactiviteiten te ontzeggen.
 • Mocht de docent als gevolg van ziekte of bijzondere omstandigheden afwezig zijn, dan wordt u daar zo snel als mogelijk van op de hoogte gesteld. Een passende oplossing zal worden gezocht. Bijvoorbeeld in de vorm van een inhaal les, andere workshop datum of het restitueren van de deelnemersbijdrage.

Muziekalbum MP3 download

 • Indien een album op MP3 is besteld en je wilt deze annuleren, stuur dan via contact een mail, met in de omschrijving: annuleren bestelling mp3. Houdt er rekening mee dat als de MP3 al is betaald en de websitelink om de MP3 te downloaden is al aan de koper verstuurd, er geen restitutie plaatsvindt van de bijdrage.

Algemene Voorwaarden

 • Op alle diensten en activiteiten van AsmaraKlank zijn de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van toepassing.