NaamAnalyse

"Door de NaamAnalyse besefte ik dat het nu echt Mijn Tijd is. Altijd heb ik me
aangepast en me kleiner voorgedaan dan ik ben. Dat wil ik niet meer. Mijn naam
gaf mij handvatten en bevestigde mijn gevoel dat ik op de goede weg ben.
Het was heel verhelderend."

"De NaamAnalyse gaf me het inzicht dat de naam die ik draag me helpt
om verantwoordelijkheid voor mezelf te nemen en de ballast van het
verleden los te laten".


Wat is een NaamAnalyse?
Een NaamAnalyse is een individueel consult aan de hand van de letters van je naam, dat helderheid of inzicht geeft in jezelf, je huidige situatie, je werk of levensdoel. De naam die wordt geanalyseerd is veelal de geboortenaam, echter dit kan ook de roepnaam, de doopnaam of koosnaam zijn, al dan niet in combinatie met de achternaam of meisjesnaam. Aan de hand van vragen, teken- of schrijfoefeningen maak ik samen met jou helder wat jouw naam je te zeggen heeft.

Een onderdeel van het consult is dat je woorden gaat maken met de letters uit je naam. Door mijn heldere manier van waarnemen, luisteren, vragen stellen en gewaarworden kan ik snel patronen herkennen en hun onderliggende samenhang. Hierdoor kom ik gemakkelijk tot de kern van waar het werkelijk om gaat. Deze informatie koppel ik met mijn kennis en ervaring over het karakter, de beweging, de klank er resonantie van letters, waardoor de NaamAnalyse een unieke dimensie krijgt die helemaal op jou is afgestemd.

Je naam is veel meer dan alleen een woord bestaande uit klinkers en medeklinkers. Je naam heeft een klank, een trilling en is wezenlijk verbonden met wie je ten diepste bent. Je naam is een energetische blauwdruk waarin jouw levenspotentieel ligt opgeslagen, die zich gaandeweg je leven ontvouwt als een ruwe diamant die steeds verfijnder geslepen wordt, zodat alle schitteringen, kleuren en nuances steeds meer en meer tot haar recht komen.

Wat brengt het je?
Via een NaamAnalyse krijg je op eenvoudige wijze praktische handreikingen die de diepere lagen van je naam/namen zichtbaar maken. Doordat jij jouw naam bent, kunnen eventuele (innerlijke) blokkades die er zijn, die jou belemmeren om vanuit jouw natuurlijke eigenheid en levenspotentieel te leven, aan het licht komen.

Een NaamAnalyse:

 • brengt je naar de kern van jezelf of dat wat gehoord wil worden;
 • verheldert, laat ervaren en ontdekken;
 • geeft woorden aan het nog onbenoembare en/of maakt waar mogelijk het onbewuste bewust;
 • legt verbindingen, geeft aanwijzingen en laat verbanden zien;
 • helpt bij het vinden van ontbrekende puzzelstukken;
 • bekrachtigt wie je bent en geeft informatie vrij over jezelf, je huidige situatie om een volgende stap in je leven te zetten en/of
 • bevestigt mogelijk wat je diep van binnen al lang weet.

Wanneer doe je een NaamAnalyse?
Voorbeelden van beweegredenen van personen om een NaamAnalyse te doen vind je op Vaak voorkomende vragen bij een NaamAnalyse.

Nawerking
Houd er rekening mee dat een NaamAnalyse een nawerking kan hebben op fysiek, mentaal, emotioneel en/of energetisch vlak. Van tevoren is dat niet in te schatten. Meestal ebt dit na een paar dagen weg. Soms zijn mensen moe na een consult. Mocht er een hevige reactie zijn, drink dan veel water om afvalstoffen af te voeren, wandel regelmatig in de natuur en bouw voldoende rustmomenten in en/of neem even contact op.

Voor wie? Een NaamAnalyse is wat voor jou als je:

 • nieuwsgierig bent naar wat je naam te vertellen heeft;
 • een vraag/vragen hebt rondom je naam en/of identiteit;
 • moeite hebt met het uitspreken van je naam;
 • leeft met vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat hoort bij mij?;
 • op een kruispunt in je leven staat en je richting aan het bepalen bent;
 • worstelt met een situatie (zowel werk als privé) die opheldering nodig heeft;
 • je ongelukkig voelt en/of een leegte in jezelf ervaart, terwijl je alles hebt wat je hart begeert;
 • een belangrijke keuze of beslissing dient te nemen (zowel werk als privé);
 • je het gevoel hebt vast te zitten en een impuls nodig hebt in je leven;
 • meer in contact met jezelf, je zachtheid en intuïtie wil zijn.

Wanneer je naam verbonden is met een heftige en/of beladen geschiedenis, vermeld dit dan van te voren bij het maken van een afspraak, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Afspraken vinden overdag plaats bij AsmaraKlank in Rotterdam. 

Hoeveel bedraagt de investering in jezelf?

 • Een uitgebreide NaamAnalyse (voornaam + achternaam) bedraagt € 97,50 
  en duurt maximaal 90 minuten
 • Een basis NaamAnalyse (1 roepnaam, voornaam of achternaam) bedraagt € 65,-
  en duurt maximaal 1 uur

Ben je benieuwd naar wat jouw naam je te zeggen heeft?
Maak dan een afspraak  en vermeld daarbij:
1. je volledige voor- en achternaam
2. je e-mail
3. je telefoonnummer
4. of je een basis of een uitgebreide NaamAnalyse wilt
5. je vraag + eventuele dag/tijdstip van je voorkeur

Indien gewenst kan naar aanleiding van de NaamAnalyse één of meerdere NamenWerk consulten worden gevolgd om hetgeen je naam heeft vrijgegeven nader te onderzoeken en/of te verdiepen. NamenWerk consulten bedragen € 65,- per uur.

Een NamenWerk traject van een NaamAnalyse, een NaamOpstelling + 2 NamenWerk consulten (in totaal 5 uur) bedraagt € 297,- i.p.v. € 325,-.

Behoefte aan meer informatie? Neem dan Contact op.
Wil je liever een telefonisch NaamAnalyse consult?
Klik dan hier.
Een overzicht van activiteiten vind je in de Agenda. Benieuwd naar hoe anderen mijn consulten/begeleiding ervaren? Ga dan naar Reacties.