Wie liefheeft, luistert

Wie liefheeft, luistert
Luistert met z´n hart
Naar dat wat is
Aanwezig in het moment

Wie liefheeft, luistert
Luistert naar z´n innerlijke stem
Die je de weg wijst
Op het pad van jouw bestaan

Wie liefheeft, luistert
Luistert naar de stilte
De stilte in jezelf
Opdat een dieper weten
zich kan ontvouwen

En je herinnert…
Wie je in essentie bent

©Brigitte van Bourgonje

In de turbulente tijd waarin we leven, waar oude vertrouwde structuren uiteen aan het vallen zijn, is het van essentieel belang om op een bewuste wijze met elkaar te verbinden. We kunnen dan vanuit gezamenlijkheid het nieuwe laten ontvouwen en ervoor zorgdragen dat we, vanuit liefde en vertrouwen, de chaos en stormen doorstaan.

Zijn vanuit liefde en vertrouwen vraagt wat van je. Het vraagt een innerlijk luisteren, het vinden van een stilte in jezelf, een naar binnen keren, om te horen en voelen hoe het werkelijk met je gaat. Dicht bij jezelf blijven is zorgen voor jezelf. Is ruimte innemen en grenzen aangeven, om met dat wat allemaal op je afkomt in het dagelijks leven, om te kunnen gaan. Dicht bij jezelf blijven is het vrijgeven van datgene wat je niet meer nodig hebt en keuzes maken in welke contacten je wilt aanhouden en welke niet.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe doe je dat dan? Hoe ga je om met gevoelens van eenzaamheid, het niet begrepen voelen door je omgeving? Daarover gaan we het onder andere hebben in de themaochtenden, die in oktober van start gaan. We starten met een stiltemeditatie en afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

Door het verbinden met onszelf, elkaar, de aarde en de kosmos ontstaat een liefdevol veld van Zijn, die het mogelijk maakt antwoorden in ons Zelf te vinden en onze innerlijke wijsheid te herinneren. Je helpt daarmee niet alleen jezelf, je draagt daarmee ook bij aan de wereld.

©2023 Brigitte van Bourgonje | AsmaraKlank.nl

Dit vind je misschien ook leuk...